Για να εισάγουμε μια .mdb (Microsoft Access Database) γεωβάση στο QGIS χρειάζεται να κάνουμε κάποιες ενέργειες πρώτα:

  • Κατεβάζουμε την 64-bit version του ODBC driver: Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable
  • Πάμε στα Στο QGIS Settings -> Options | System | Environment
    Τσεκάρουμε  το κουτί “Use custom variables”Προσθέτουμε τις παρακάτω 2 μεταβλητές:
  • variable name: OGR_SKIP με value: ODBC
  • variable name: PGEO_DRIVER_TEMPLATE με value: DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb);DBQ=%s

 

Επανεκκίνηση στο QGIS

Τώρα μπορούμε είτε με Drag and drop στο Layer panel ή με add vector να προσθέσουμε τη γεωβάση στο QGIS.