Για να προσθέσουμε τα υπόβαθρα των Google, Bing, Openstreetmaps στα projects μας. Το QGIS 3 έχει την επιλογή να προσθέσουμε χειροκίνητα τα υπόβαθρα αυτά όπως θα δούμε στη συνέχεια. Για να προσθέσουμε τα Υπόβαθρα των Google Maps Layers και Bing στο QGIS 3 κάνουμε τα εξής:

Στο Browser Panel πατάμε στο XYZ Tiles (υπάρχει ήδη το OpenStreetMaps) και επιλέγουμε New Connection.

Στο παράθυρο μου εμφανίζεται συμπληρώνουμε ως εξής:

Στο Name γράφουμε ότι θέλουμε για να αναγνωρίζουμε το Layer που προσθέτουμε.
Στο URL βάζουμε το URL του Tile Map Service (TMS) που θέλουμε να προσθέσουμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια παρακάτω:

Google Maps: https://mt1.google.com/vt/lyrs=r&x={x}&y={y}&z={z}
Google Satellite: http://www.google.cn/maps/vt?lyrs=s@189&gl=cn&x={x}&y={y}&z={z}
Google Satellite Hybrid: https://mt1.google.com/vt/lyrs=y&x={x}&y={y}&z={z}
Google Terrain: https://mt1.google.com/vt/lyrs=t&x={x}&y={y}&z={z}
Google Roads: https://mt1.google.com/vt/lyrs=h&x={x}&y={y}&z={z}

Bing: http://ecn.t3.tiles.virtualearth.net/tiles/a{q}.jpeg?g=1

Για να δείτε την κάλυψη που έχει το Street View μπορείτε να βάλετε το URL:

https://mts2.google.com/mapslt?lyrs=svv&x=%7Bx%7D&y=%7By%7D&z=%7Bz%7D&w=256&h=256&hl=en&style=40,18

Αυτό ήταν. Τώρα θα υπάρχει το layer στον browser του QGIS και όποτε θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε με διπλό κλικ πάνω του είτε με drag and drop στο layers panel θα εμφανιστεί το υπόβαθρο στο projects μας.