Για να εισάγουμε μια .mdb (Microsoft Access Database) γεωβάση στο QGIS χρειάζεται να κάνουμε κάποιες ενέργειες πρώτα:

  • Κατεβάζουμε την 64-bit version του ODBC driver: Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable
  • Πάμε στα Στο QGIS Settings -> Options | System | Environment
    Τσεκάρουμε  το κουτί “Use custom variables”Προσθέτουμε τις παρακάτω 2 μεταβλητές:
  • variable name: OGR_SKIP με value: ODBC
  • variable name: PGEO_DRIVER_TEMPLATE με value: DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb);DBQ=%s

 

Επανεκκίνηση στο QGIS

Τώρα μπορούμε είτε με Drag and drop στο Layer panel ή με add vector να προσθέσουμε τη γεωβάση στο QGIS.

To QGIS μπορεί να διαβάσει και να επεξεργαστεί πολλούς τύπους διανυσματικών αρχείων vector, οπως ESRI shapefiles, MapInfo and MicroStation file formats, AutoCAD DXF, PostGIS, SpatiaLite, Oracle Spatial και MSSQL Spatial βάσεις δεδομένων κ.λ.π.

Παρακάτω θα δούμε ποιο τρόπο μπορούμε να εισάγουμε γεωχωρικά δεδομένα στο QGIS και ειδικότερα θα εισάγουμε ένα shapefile με τα όρια των νομών της Ελλάδας σε polyline.

Κατεβάστε το παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο zip Όρια Νομών (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) που περιέχει ένα διανυσματικό αρχείο shapefile με τα όρια των νομών της Ελλάδας.
Αποσυμπιέζουμε το zip σε κάποια θέση στον αποθηκευτικό μας χώρο (αν δεν έχετε πρόγραμμα αποσυμπίεσης μπορείτε να κατεβάσετε το δωρεάν 7z)

Ανοίγουμε το QGIS, και δημιουργούμε ένα νέο project Πατώντας από το μενού Project-> New.

Στη συνέχεια για να προσθέσουμε γεωχωρικά δεδομένα στο QGIS πάμε Layer –> Data Source Manager ή πατάμε το κουμπί στην μπάρα εργαλείων αριστερά.

Data Source Manager Εισαγωγή Γεωχωρικών Δεδομένων

Στη συνέχεια επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να εισάγουμε.

Επιλογή αρχείου

Μπορούμε είτε να αφήσουμε το φίλτρο σε All Files και να επιλέξουμε το αρχείο με την κατάλληλη κατάληξη στην – προκειμένη περίπτωση .shp – ή να επιλέξουμε τον τύπο αρχείου που θέλουμε να εισάγουμε.

Φίλτρο για τύπο αρχείων

Πατάμε ADD και Close

Και έτσι προσθέσαμε τα όρια των νομών της Ελλάδας στο project μας.

Για να προσθέσουμε τα υπόβαθρα των Google, Bing, Openstreetmaps στα projects μας. Το QGIS 3 έχει την επιλογή να προσθέσουμε χειροκίνητα τα υπόβαθρα αυτά όπως θα δούμε στη συνέχεια. Για να προσθέσουμε τα Υπόβαθρα των Google Maps Layers και Bing στο QGIS 3 κάνουμε τα εξής:

Στο Browser Panel πατάμε στο XYZ Tiles (υπάρχει ήδη το OpenStreetMaps) και επιλέγουμε New Connection.

Στο παράθυρο μου εμφανίζεται συμπληρώνουμε ως εξής:

Στο Name γράφουμε ότι θέλουμε για να αναγνωρίζουμε το Layer που προσθέτουμε.
Στο URL βάζουμε το URL του Tile Map Service (TMS) που θέλουμε να προσθέσουμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια παρακάτω:

Google Maps: https://mt1.google.com/vt/lyrs=r&x={x}&y={y}&z={z}
Google Satellite: http://www.google.cn/maps/vt?lyrs=s@189&gl=cn&x={x}&y={y}&z={z}
Google Satellite Hybrid: https://mt1.google.com/vt/lyrs=y&x={x}&y={y}&z={z}
Google Terrain: https://mt1.google.com/vt/lyrs=t&x={x}&y={y}&z={z}
Google Roads: https://mt1.google.com/vt/lyrs=h&x={x}&y={y}&z={z}

Bing: http://ecn.t3.tiles.virtualearth.net/tiles/a{q}.jpeg?g=1

Για να δείτε την κάλυψη που έχει το Street View μπορείτε να βάλετε το URL:

https://mts2.google.com/mapslt?lyrs=svv&x=%7Bx%7D&y=%7By%7D&z=%7Bz%7D&w=256&h=256&hl=en&style=40,18

Αυτό ήταν. Τώρα θα υπάρχει το layer στον browser του QGIS και όποτε θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε με διπλό κλικ πάνω του είτε με drag and drop στο layers panel θα εμφανιστεί το υπόβαθρο στο projects μας.